Strategie

 

SDL MODIFICAT varianta 2 07 februarie 2019

strategie modificata versiuna 1 decembrie 2018

Anexa-2-Fisa-de-prezentare-a-teritoriului

Anexa-2-Fisa-de-prezentare-a-teritoriului_1(1) cu clarificari

 

Anexa-3-Componenta-parteneriatuluiAnexa 3 ( Componenta parteneriatului) cu clarificari

Anexa-4-Planul-de-finantare

 Anexa – 4- Plan de finantare GAL

FISE POST

organig gal

schema organigrama 

COPERTA

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite CAPITOLUL II

Capitolul 1/ Capitolul 2  cu completari

Componența parteneriatului

CAPITOLUL III

Analiza SWOT

CAPITOLUL IV

Obiective, priorități și domenii de intervenție  

M 1     M 2    M 3   M 4   M 5    M 6    M 7       M 8        M 9

CAPITOLUL IX

ORGANIZAREA VIITORULUI GAL –

Descierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei CAPITOLUL VI

Descrierea complementarității șisau contribuției la obiectivele altor strategii relevante

CAPITOLUL VII

Descrierea planului de acțiune

CAPITOLUL VIII

Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

CAPITOLUL X

Planul de finanțare al strategiei

CAPITOLUL XI

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse in cadrul SDL

CAPITOLUL XII

Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale